Protectia datelor cu caracter personal
In conformitate cu legislatia GDPR, Voinescu si Asociatii SPARL va informeaza cu privire la modalitatea in care sunt prelucrate datele cu caracter personal. Voinescu si Asociatii SPARL va respecta confidentialitatea datelor cu caracter personal puse la dispozitia sa. Beneficiati de dreptul de a accesa, modifica si sterge propriile date cu caracter personal prin transmiterea unei solicitari (insotita de o dovada a identitatii dumneavoastra) la adresa: office@voinesculawyers.com. 


Colectarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal furnizate prin intermediul formularelor disponibile pe Pagina noastra de internet sau prin e-mail la adresele mentionate in acest document, precum si adresele IP aferente conexiunii dumneavoastra la internet sunt singurele date cu caracter personal care este posibil sa fie colectate prin intermediul Paginii noastre de internet si prelucrate de Voinescu si Asociatii SPARL (“Datele”).


Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele sunt transmise angajatilor autorizati ai Voinescu si Asociatii SPARL in scopuri esentialmente de natura administrativa si nu sunt transferate, vandute sau donate nici unor persoane terte.


Datele cu caracter personal referitoare la membrii Voinescu si Asociatii SPARL

Datele referitoare la membrii Voinescu si Asociatii SPARL care sunt accesibile pe Pagina noastra de internet nu pot fi colectate si prelucrate fara consimtamantul nostru prealabil acordat in mod expres persoanei implicate.


Formularul de contact
Datele colectate de la persoane prin intermediul formularului de contact vor fi divulgate doar angajatilor Voinescu si Asociatii SPARL. In orice caz, in conformitate cu legislatia GDPR, va informam ca raspunsurile dumneavoastra sunt optionale si ca refuzul de a ne oferi raspunsuri nu va avea niciun fel de consecinte specifice. Cu toate acestea, raspunsurile dumneavoastra trebuie sa fie suficient de complete pentru a ne da posibilitatea de a prelucra datele.

Prin transmiterea de mesaje e-mail catre Voinescu si Asociatii SPARL la adresa office@voinesculawyers.com sau prin accesarea si/sau utilizarea Paginii noastre de internet, fiecare persoana declara si garanteaza ca are cunostinta de aceasta notificare privind protectia datelor (disclaimer), de legislatia privind protectia datelor si de conditiile de utilizare si ca acceptati termenii si conditiile fara modificari, rezerve sau restrictii.

Proprietate intelectuala
Pagina noastra de internet si fiecare dintre componentele acesteia, in special textele, articolele, buletinele informative, notificarile, imaginile, fotografiile, cele mai recente stiri, brosurile si prezentarile, reprezinta proprietatea exclusiva a Voinescu si Asociatii SPARL sau a persoanelor terte care au acordat licenta Voinescu si Asociatii SPARL.

Orice reproducere, reprezentare, modificare, traducere sau adaptare integrala sau partiala a Paginii noastre de internet sau a uneia dintre componentele acesteia fara consimtamantul prealabil acordat in mod expres de Voinescu si Asociatii SPARL este interzisa si constituie un act de contrafacere, sanctionat prin lege.

Cu toate acestea, Voinescu si Asociatii SPARL autorizeaza utilizatorii Paginii noastre de internet sa descarce buletinele informative sau alte documente puse la dispozitie in mod specific pentru descarcare. Orice copii ale acestor brosuri pot fi pastrate strict pentru uz personal.
 

Politica de confidentialitate

© Voinescu Lawyers. Toate drepturile rezervate.